Aldarte

ALDARTE

Centro de atención a gays, lesbianas y trans

Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales

ERABEREAN SAREA 2020 TXOSTENA // INFORME 2020 RED ERABEREAN

ERABEREAN SAREA 2020 TXOSTENA  //  INFORME 2020 RED ERABEREAN
Eraberean arraza-, etnia- edo nazio-jatorriak eta sexu-orientazio edo –identitateak eta genero-identitateak eragindako diskriminazioaren aurka borrokatzeko sarea da.

Diskriminazio-kasu bat kontatzeko; arraza-, etnia- edo nazio-jatorriagatiko eta sexu-orientazio edo -identitatearengatiko eta genero-identitatearengatiko eskubide-urraketak antzemateko; eta informazio-, sentsibilizazio- eta prestakuntza-ekintzen bidez tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa hedatzen laguntzeko haiengana jo dezaketen pertsonentzat edo kolektiboentzat da.


Eraberean es una red que lucha contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional y por orientación o identidad sexual e identidad de género.

Es para las personas o colectivos que pudieran acudir a ellas para relatar un caso de discriminación, para detectar vulneraciones de derechos por origen racial, étnico o nacional y por orientación o identidad sexual e identidad de género, y para contribuir a la difusión del principio de igualdad de trato y no discriminación a través de acciones de información, sensibilización y formación.


Enlaces de interés