Aldarte

ALDARTE

Centro de atención a gays, lesbianas y trans

Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales

ESPOSAKETA TAILERRA ZAMBRENA // EXPOSICION TALLER en ZAMBRANA

ESPOSAKETA TAILERRA ZAMBRENA // EXPOSICION TALLER en ZAMBRANA
Hainbat jarduera eskaintzen dizkiegu kolektiboei, instituzio publikoei eta hezkuntza zentroei, sexu- eta genero-identitateen ikuspegia zabaltzeko eta horren inguruan sentsibilizatzeko.

Uztailak 14an ZANBRANAN TOPATU GAITZAKEZU

Hau da gure eskaintza, baina zure beharretara moldatzen gara. Interesa baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan!

>>OSGI gorroto-delituen begirada orokorra erakusketa<<

Erakusketa honen helburua OSGI gorroto-delituen egoera ikusgarri egitea da. Gainera, LGTBI eskubideen promozioan eta salaketan eragina duen analisi kritikoa eta jendartearen mobilizazioa bultzatu nahi du.
Gorroto-delituen egoera hiru mailetan erakutsi nahi izan da —tokikoa (Euskadi), nazionala (estatu espainiarra) eta Erdialdeko Amerika eta Mexiko— herrialde bakoitzaren errealitate konkretuaren analisia egiten laguntzeko eta horrela, egiturazko ezaugarrien identifikazioa ahalbidetu eta mundu-mailako politikek horietan duten inpaktua neurtu ahal izateko.
Era berean, OSGI gorroto-delituekin amaitzeko helburua duten estrategiak sortzeko klabeak jaso nahi izan dira.

>>OSGI gorroto-delituen inguruko lantegiak eta prestakuntza<<

Gorroto-delituak edozein pertsonaren, talderen edo horien ondasunen aurkako delitu penalak dira. Biktima, lekua edota delituaren objektua bere sexu-orientazio edo genero-identitatearengatik hautatzen dira (OSGI).

Arazo hori ikusarazteko eta horrek dakartzan Giza Eskubideen urraketen inguruan jendea sentsibilizatzeko, gaiari buruzko lantegiak eta prestakuntza eskaintzen dugu.


---------------------------------------------------------------------------------

Con el objetivo de sensibilizar y ampliar la mirada de las identidades sexuales y de género, ofrecemos diversas actividades dirigidas a colectivos, instituciones públicas y centros formativos.

En este caso estaremos el 14 de Julio en ZAMBRANA


>>Exposición delitos de odio por OSIG desde una mirada global<<

Esta exposición tiene el objetivo visibilizar la situación de los delitos de odio por OSIG que pueda promover un análisis crítico y la movilización de la ciudadanía en la denuncia y en la promoción de los derechos LGTBI.

Se ha querido reflejar la situación de los delitos de odio a tres niveles —local (Euskadi), nacional (estado español) y a nivel de Centroamérica y México— que nos permitan analizar la situación concreta de cada uno de los países al mismo tiempo que nos ofrece elementos para identificar las causas estructurales y los impactos de las políticas globales que están incidiendo en la proliferación de los mismos.

A su vez, se han querido recoger las claves para la creación de estrategias con el fin de erradicar los delitos de odio por OSIG.


>>Talleres y formaciones en torno a los delitos de odio por OSIG<<

Los delitos de odio son cualquier infracción penal que suponga un delito contra una persona, un grupo o su propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su orientación sexual o identidad de género (OSIG).

Con el objetivo de visibilizar esta problemática y sensibilizar a la población general sobre la vulneración de Derechos Humanos que supone, ofrecemos talleres y formaciones en torno a la temática.