Aldarte

ALDARTE

Centro de atención a gays, lesbianas y trans

Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales

LESBIANAK: IKUSGAI ETA ESKUBIDEDUN/LESBIANAS VISIBLES Y CON DERECHOS

LESBIANAK: IKUSGAI ETA ESKUBIDEDUN/LESBIANAS VISIBLES Y CON DERECHOS
Lesbiana ikusgai eta eskubidedun 2015ean sortutako intzidentzia politiko kanpaina da. Lesbianen ikusgaitasuna sustatzeko eta haien berdintasuna eta diskriminazio eza bermatzeko neurriak agenda politikoan txertatzea du xedea. Hori dela eta, LESBIANAK ETA POLITIKA jardunaldiak antolatzen ditugu, elkarrizketa eta hausnarketak lesbianismoari buruzko politika publikoetan bultzatzeko asmoz.

Emakume lesbianek ikusgaitasun urria dute oraindik ere jendartean, eta horrek zenbait diskriminazio eragiten ditu; hala bada, diskriminazio horien aurka egin nahi dugu ekimen honen bitartez.

Horregatik, uste dugu alderdi politikoek, lehen mailako eragile diren neurrian, errespetua, zuzentasuna eta integrazioa oinarri dituen jendarte bat eraikitzen lagun dezaketela baldin eta haien agenda politikoetara lesbianekiko konpromisoak biltzen badituzte, benetako berdintasuna lortzeko bidea baita hori eta eredu sexual heteronormatiboak apurtzeko bidean. Horregatik, jardunaldi hauen helburua da alderdi politikoen emakume lesbianen artean elkarrizketa eta hausnarketa gune bat sortzea, eta lesbianismoari buruzko martxan jarri daitezkeen politika publikoen hausnarketa komuna egitea.

EMAKUNDE, DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA Y GOBIERNO VASCO APOYAN CON SU FINANCIACION ESTA CAMPA√ĎA

Lesbianas visibles y con derechos es una campa√Īa de incidencia pol√≠tica que empez√≥ en 2015 y que tiene como objetivo la puesta en marcha de pol√≠ticas que fomenten la visibilidad l√©sbica y garanticen la igualdad y la no discriminaci√≥n de las lesbianas. Es por ello que realizamos estas jornadas LESBIANAS Y POL√ćTICA cuyo fin es dialogar y reflexionar sobre pol√≠ticas p√ļblicas en torno al lesbianismo.

El d√©ficit de visibilidad p√ļblica en las mujeres lesbianas se mantiene en nuestra sociedad creando una serie de discriminaciones que deseamos eliminar.

Creemos que romper con la invisibilidad de las lesbianas no es una responsabilidad exclusiva de éstas sino de la sociedad en general y de los compromisos que la misma, a través de sus representantes políticos, pueda adoptar para romper modelos sexuales heteronormativos. De ahí que estas jornadas se centren en la creación de un espacio de diálogo entre lesbianas políticas con las que podremos establecer una reflexión conjunta acerca de aquellas políticas que estimamos deberían ponerse en marcha respecto al lesbianismo.

Enlaces de interés